Старец Јосиф Ватопедски: Што е клеветата и зошто треба да ја издржиме?

Клеветата е најширокиот опсег на омразата и злото, и најболната рана за оној којшто ја трпи. Клеветата претставува одбранбено оружје на инфериорноста. Бидејќи не може да си ја покрие голотијата и ништожноста, се обидува да ги оцрни оние коишто се наоѓаат на повозвишено рамниште; за да се оправда, како што си мисли!

Continue reading “Старец Јосиф Ватопедски: Што е клеветата и зошто треба да ја издржиме?”