Епископ стобиски Давид: Свештените Таинства – учество на створеното во нествореното

I. Во неговата „Мистагогија“, светиот Максим Исповедник предочува дека Црквата е икона на севкупниот свет, кој, од видливи и невидливи суштини, се состои. Согласно на овој израз, но и, воопшто, гледано од перспективата на Светото Писмо и Преданието, светот е создаден за да постои како Црква. Следствено, не е возможно да се применува расцепувачкото, разделувачкото согледување помеѓу Црквата и светот, ниту, пак, е возможна поделбата на свето и загадено.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Свештените Таинства – учество на створеното во нествореното”

Епископ стобијски Давид: Свете Тајне – учествовање створеног у нествореним

“Православље” – новине Српске Патријаршије (бр. 1281-1282. 1-15. август 2020 г.) http://pravoslavlje.spc.rs/indexARH.php?mod=m&m=292

I. У његовој „Мистагогији“, свети Максим Исповедник предочава да је Црква икона целокупног света, који се, од видљивих и невидљивих суштина, састоји. Сагласно овом исказу, али и, уопште, гледано из перспективе Светог Писма и Предања, свет је створен да постоји као Црква. Следствено, није могуће да се примењује расцепљујуће, раздељујуће сагледавање између Цркве и света, нити је, пак, могућа подела на свето и загађено.

Continue reading “Епископ стобијски Давид: Свете Тајне – учествовање створеног у нествореним”

Епископ стобиски Давид: Проникнување на времето со вонвременото!

(Обраќање на Литургијата, по повод 10-годишнината од хиротонијата во Архиерејски чин)

Ваше Блаженство Архиепископе на најсветата Архиепископија охридска и Митрополија скопска г.г. Јован, Ваше Преосвештенство Епископе брегалнички и Местобљустител битолски г. Марко, чесни отци, преподобно монаштво, возљубени во Богочовекот Христос,

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Проникнување на времето со вонвременото!”

Кон познанието / Човекот поет

степwp

По повод 10-годишнината од архиерејската хиротонија на Епископот стобиски и Местобљустител струмички Давид, Струмичката Епископија на Православната Охридска Архиепископија ги објавува следните, нови наслови:

Continue reading “Кон познанието / Човекот поет”

Епископ стобиски Давид: Празникот е продор на возвишеното во секојдневниот живот!

Празникот претставува продирање на нешто возвишено и светло во нашиот секојдневен живот, празникот укажува на она што е таинствено во овој свет, а коешто ние луѓето го забораваме, прекривајќи го со сивилото на секојдневието.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Празникот е продор на возвишеното во секојдневниот живот!”