Од насмевка до премудрост!

насмевка

Во рацеве држам книга со следниов наслов: „Од насмевка до премудрост, Антологија на православниот хумор“.

Во краткиот предговор се зборува за различните видови хумор, којшто е илустриран со измислени шеги и вистинити, анегдотни случки. Притоа се истакнуваат и познати светители за кои е извесно дека имале смисла за здрав хумор; на пр., посочено е дека светиот Василиј Велики се ползувал со шегите како со средство за духовно надѕидување и поука, додека светиот Серафим Саровски говорел дека едноставната шега му е потребна на оној кој запаѓа во бездејствие, како едно од најтешките искушенија.

Continue reading “Од насмевка до премудрост!”