Хрїсто́съ воскре́се! Χριστός Ανέστη! Christus Resurrexit!

панселинос

Томас Елиот напиша еден полнозначен стих: „Смеам ли да ја вознемирам вселената“?

Да го исполниме овој поетски призив и нашиот избор нека биде – никогаш да не ја живееме мизеријата на човековото постоење!

Секогаш да го празнуваме и да го живееме Воскреснието Христово внатре во нас!

Христос Воскресе!

* * *

Ο Τόμας Έλιοτ έγραψε ένα στίχο γεμάτο νόημα: «Τολμώ να διαταράξω το σύμπαν»;

Ας πραγματοποιήσουμε αυτήν την ποιητική κλήση και η επιλογή μας ας είναι – να μην ζούμε ποτέ την μιζέρια της ανθρώπινης υπάρξεως!

Πάντοτε να γιορτάζουμε και να βιώνουμε την Ανάσταση του Χριστού μέσα μας!

Χριστός Ανέστη!

* * *

Томас Елиот је написао један пунозначни стих: „Смем ли да узнемирим васељену”?

Да испунимо овај песнички призив и наш избор нека буде – никада да не живимо мизерију људског постојања!

Свагда да празнујемо и да живимо Васкрсење Христово у нама!

Христос Васкрсе!

* * *

Thomas Eliot wrote a meaningful verse: “Do I dare disturb the universe”?

To fulfill this poetically call let our choice be – never live the misery of human existence!

Always to celebrate and live the Resurrection of Christ within us!

Christ is Risen!