Епископ стобиски Давид: Видео игри!

Не постои простор за споредба помеѓу, од една страна, севкупното спроведување на дело на постапката за правење вино, и, од друга страна, набљудувањето на процесот, од селекција на грозјето, до флаширање на виното, и негов опис. Да се прави вино, тоа значи постепено и префинето да се напредува во бременоста на стекнатите знаења, додека да се роди, а потоа да се возобновува и препораѓа питието, во кое, како што велат, се наоѓа вистината. Следствено, и културата на едно општество, подобно на зреењето на виното, може да претставува природен, а не вештачки, растеж. Култура е тоа што го произведува севкупната заедница, бидејќи животот не е составен само од интелектуалците на едно општество. Посакуваните цели најчесто се: човештина, пријателство, мир, саможртвена љубов. Но, како што виното може да се скисели, сведоци сме, дека и на културата можат да ѝ се случат тешки падови. Здравото расудување ѝ претходи на секоја развиена култура, а неговото отсуство води кон сериозни лични и колективни трауми.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Видео игри!”