Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ: Στο βιβλίο «Τέχνη και Αποκάλυψη» του Επισκόπου Στοβίων Δαβίδ, ο άνθρωπος καλείται να είναι συν-δημιουργός του κόσμου

Νέα έκδοση βιβλίου της Ιεράς Μητρόπολης Πολυανής και Κιλκισίου. Η Ιερά Μητρόπολη αυτή δημοσίευσε το βιβλίο του Επισκόπου Στοβίων και Τοποτηρητή Στρώμνιτσας κ. Δαβίδ, με τίτλο «Τέχνη και Αποκάλυψη».

Continue reading “Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ: Στο βιβλίο «Τέχνη και Αποκάλυψη» του Επισκόπου Στοβίων Δαβίδ, ο άνθρωπος καλείται να είναι συν-δημιουργός του κόσμου”

Епископ стобиски Давид: Смртта како учество во тајната на животот!

Осврт кон книгата на поетот Бранко Цветкоски: „Од исто тесто“, стихови за смртта и надежта, Макавеј, Скопје 2020.

„Љубовта е силна како смрт“ (Песна над песните 8. 6)

Верно е, дека, низ своето обемно стихотворство, прочуени поетски имиња од севкупната книжевна повест, продолжително се фаќале во костец со проблемот на смртта! Истиот бој со таа неминовна тема, природно, се бие и денес! Притоа, се чини, тешко се заобиколува впечатокот дека на предочениот проблем, не мал број стихотворци му пристапуваат еднострано, исклучиво низ поставката на еден површен l’art-pour-l’art-изам. Така стокмениот светоглед, проблемот на смртта, главно, го поставува на рамништето на сентиментализмот и плиткоумието. Посочениов пристап кон умирањето, сѐ почесто придонесува, проблемот на смртта за човекот на нашата епоха, да биде пренебрегнуван, да биде прогласен за измислен, за непостоечки! Современиот, непристоен политички чин, проникнат со сообразни мисловни текови, во голема мера создава претстава дека се зазема исклучиво за нихилизмот, како конечен исход на историјата. Но, доколку сите неповторливи личности завршуваат во едно – nihil, тогаш очебијно станува збор за невистинити луѓе, а, животот во таквиот свет постанува приказ за слепа улица. Следствено, Казанѕакис ќе го постави полнозначното прашање: „Ако сите наши книги, и сите наши мисли, и сите човечки обиди не можат ништо да ни кажат за смртта, тогаш која е нивната ценост“?

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Смртта како учество во тајната на животот!”

Епископ стобиски Давид: Теологија и уметност

Предавање, кое, протојерејот Иван Цветковиќ го организираше на неговиот You Tube канал, во периодот на вонредната состојба предизвикана од пандемијата COVID-19. Предавањето е одржано на 29 Април 2020 година. Во продолжение следува преводот од српски јазик:

Ми се чини дека на почетокот е добро и потребно да го разгледаме, од различни аспекти и со едноставен јазик, проблемот на односот помеѓу теологијата и уметноста! Можеби да се обидеме да им обрнеме внимание на некои пристапи кон следниве прашања: Како гледаат на теологијата и уметноста, различните типови на духовност во Црквата? Дали уметноста може да биде теологија? Дали веруваштиот, воопшто може да се осмели да помисли – дека е возможно уметноста да биде теологија? Во продолжение, дали теологијата има било каква поврзаност со современите видови уметност, на пр., со современиот театар, со филмот, фотографијата или со некои современи правци на сликарството и музиката?, и други слични прашања, кои произлегуваат од овој контекст.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Теологија и уметност”

Бранко Цветкоски: Преку прагот е вселената на човекот

Почитувани пријатели на литературата, дами и господа,

вечерва, во овој македонски храм на книгата, ние од издавачката куќа „Макавеј“, и нам секогаш драгиот актер, Томе Витанов, и, чудесните македонски кавалџии, продолжуваме, заедно со вас, почитувани, со мисијата на зближување на творците од регионот, со проникнувањето на литературите, на културите, на народите, на начин скромен, но уверлив и искрен, онаков како што го можат само посветените за градење трајни споеви на духот, со премавнување на границите и на историските јазови, со ведрина и со кренати чела…

Continue reading “Бранко Цветкоски: Преку прагот е вселената на човекот”

Манолис Анагностакис: Поетика

Предадена е повторно Поезијата, ќе ми речеш,

Најсветиот израз на Човекот

Повторно ја користите како средство, како животно за впрегнување

На вашите мрачни прогони

При целосно знаење на штетата што ја предизвикувате

Со вашиот пример за помладите.

Continue reading “Манолис Анагностакис: Поетика”