Епископ стобиски Давид (Нинов): Политички суд врз метаисторијата!

(Завршен збор, изговорен на 14 Март 2017 г., во Основниот суд Скопје I, во процесот „перење пари“, при повторното судење, после укинувањето на првата осудителна пресуда од страна на Врховниот суд)

суд

Почитуван суде,

не знам дали е и Ваше, но мое лично уверување е дека законите, според коишто се раководи еден суд, не се, или не би требало да бидат заробени во тесни и неплодни рамки, туку тие го содржат духот на плодноста, ако сакате ќе го именуваме – дух на човекољубието, кој чини правото да биде креативна наука, која во едно општество сведочи за широчината и длабочината на човековото битие, за неговото остварување како личност во таквата творечка атмосфера, во таквиот изградувачки општествен амбиент.

Continue reading “Епископ стобиски Давид (Нинов): Политички суд врз метаисторијата!”

Епископ стобиски Давид: Колумна од мртвиот дом!

Во домот, кој носеше име дека е жив, а всушност беше мртов дом, тие, веќе стигматизирани, влегоа со одлучна подготвеност да се видат со смртта! Иако судот, што внатре се спроведуваше врз нив, беше смртно здодевен процес, бидејќи во тој дом сѐ беше смртно, сепак, погледот врз преправањата на смртта, им овозможи вонреден опит, едно од оние искуства, кои го прават животот скапоцен.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Колумна од мртвиот дом!”

Епископ стобиски Давид: Политички суд врз метаисторијата!

Пред два дни заврши нашиот повторен судски процес, во кој според апсурдниот обвинителен акт, бевме товарени за следново: парите, кои архиепископот Јован ги „земал“ од МПЦ, помеѓу 1998 г., и 2002 г., после десет години „ни ги поделил нам“, за, со нив, „ние да купиме“ имот за здружението за заштита на верските слободи „Анастасија“! Процесот имаше јавен карактер, а пресудата ќе биде соопштена на 24, овој месец.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Политички суд врз метаисторијата!”