За дејноста на православниот мисионерски центар „о. Даниил Сисоев”

Група православи Христијани, според своите можности, одвоиле средства за, на јазикот на православните браќа во Монголија, Индонезија и Пакистан, да бидат отпечатени книгите на нашиот и нивниот свети Николај охридски и жички: Верата на образованите луѓе (Толкување на Симболот на Верата), Верата на Светите (Катихизис на Источната Православна Црква) и Толкување на Господовата Молитва, во издание на Православниот мисионерски центар “о. Даниил Сисоев”, од Р. Србија.

Continue reading “За дејноста на православниот мисионерски центар „о. Даниил Сисоев””