Епископ стобиски Давид: Покажете ни го човекот!

Во древната философија беше изговорена извесната максима: „човекот е мерка на сѐ“ (Протагора), согласно на која, токму човекот е критериумот според кој ќе биде вреднувано севкупното постоење. Денес, се чини, сосема e логично да се постави прашањето, и, проблематизирајќи ја посочената изрека, да се рече: во ред, но кој човек? Покажете ни го човекот!

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Покажете ни го човекот!”