Епископ стобиски Давид: Преображение

I. Ние, сега, нема да се впуштиме во определување на историскиот контекст во којшто денес го празнуваме големиот настан што се случи на Тавор, иако е познато дека нашево време го одликува прогонот што се спроведува врз нашата Црква. И онака, вековното искуство покажува дека оние што ја гонат Црквата, сѐ уште ја немаат определено целта на нивната историја, односно каде ги води таа, вака како што се појдени! Согласно на зборовите на еден современ отец и учител, историјата, за оние што ја гонат Црквата, т.е. Христа, претставува само едно обично, бесцелно бележење и набројување на некакви настани.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Преображение”