Ламброс Порфирас: Театар

Симберг

Не знам како да ти кажам. Ама, патот, вчера ноќта,

во сивата наоблаченост, како театар беше станал.

Едвај се гледаше сцената во проретчениот мрак

и како сенки далечни ми се причинуваа актерите.

Continue reading “Ламброс Порфирас: Театар”