Свети Григориј Палама: Беседа на божественото Преображение на Господа и Бога и Спасителот наш Исус Христос, која докажува дека, иако сама по себе божествената светлина е несоздадена, таа, сепак, не е суштина Божја

Пророкот Исаиј предскажа за Евангелието, дека „Господ ќе сотвори реч собрана по сета вселена (λόγον συντετμημένον θα δώσει ο Κύριος επί της γης)“ (Ис. 10. 23). Собрано е она слово, коешто со малку зборови, опфаќа богата смисла. Да го испитаме, значи, денес она што веќе го разгледувавме и да го приложиме останатово, за сите да бидеме проникнати со чистата смисла што во нив се содржи и да бидеме обземени со божествено вдахновение.

Continue reading “Свети Григориј Палама: Беседа на божественото Преображение на Господа и Бога и Спасителот наш Исус Христос, која докажува дека, иако сама по себе божествената светлина е несоздадена, таа, сепак, не е суштина Божја”