Кавафис: Бог го напушта Антониј

Кога одеднаш, в полноќен час, се чуе

трупа невидлива, како минува

со преубава музика, со звуци –

среќата твоја која веќе отстапува, делата твои

кои не успеаа, плановите на твојот живот

кои се покажаа заблуди, напразно немој да ги скрбиш.

Continue reading “Кавафис: Бог го напушта Антониј”