Епископ стобиски Давид: Глас против неправдата, за доброто на сите!

Политичката философија, не ретко, ги истакнува стремежите на човекот за очовечување на политиката, односно, попрецизно, на видовите на власта во едно општество. Кога се јавува потребата за очовечување на властите, тогаш е јасно дека тие западнале во оѕвереност! Доколку, при споменатите стремежи, еднаш се погреши, можеме да објавиме дека станува збор за несреќен случај. Ако грешката се случи двапати, тоа ќе го оправдаме со склоп на околности. Но, да се промашува повеќепати е симптоматично и предизвикува медицински асоцијации. Некој беше рекол дека порано студот доаѓал од Кремљ, а смртта била мајстор од Германија. Тогаш, се чини, менталитетот на уништувањето, неправдата и оѕвереноста, сега е привилегија на Скопје. Таквиот менталитет, наместо став, секогаш подразбира индиферентност.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Глас против неправдата, за доброто на сите!”