Епископ стобиски Давид: Министерство за некултура!

Од 3 до 5 Ноември, оваа година, во Битола се одржа Четвртата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог, на тема „Миграцијата и предизвикот на интеграциите низ дијалог помеѓу религиите и културите“. Звучно име за една, се разбира, не во географска смисла, туку во суштина провинциска манифестација. Одлика на оние, кои го пружаат чергичето повеќе отколку што им стигаат нозете. Особено ако се земе предвид дека било кој факултет или здружение на граѓани, организираат конференции на повисок ранг од горепредочената, без параноични претензии да бидат – „светски“!

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Министерство за некултура!”