Николај Бердјаев: Размисли за демократијата

Идеологијата, којашто признава врховност и апсолутизам на народната волја, се јавува кога народната волја повеќе не постои.

Карактерот на демократијата е формален: таа самата не ја познава својата содржина и во границите, на од неа утврдуваниот принцип, нема никаква содржина. Народната власт е беспредметна. Демократијата е краен релативизам, порекнување на апсолутното.

Continue reading “Николај Бердјаев: Размисли за демократијата”