Епископ стобиски и Местобљустител струмички Давид (Нинов): Митрополитот црногорско-приморски Амфилохиј – чувар на Соборноста на Црквата! (одговор на клеветите во песната „Амфилохиј“, во изведба на пејачот Горан Трајкоски)

Истакнатиот музичар и пејач Горан Трајкоски, во албумот на музичката група Мизар, со наслов „Кобна убавина“, од 2004 год., ја отпеа песната со наслов „Амфилохиј“. Од поединци, песната е окарактеризирана како „епска песна на Мизар за српскиот Владика Амфилохиј“, а на народот му се нуди под мотото без расудување: „сѐ за Македонија“; па, ете, под тоа: „сѐ“, да се подразбира дури и продлабочување на расколот врз темелите на клеветите, коишто споменатиот пејач ги пее за канонскиот Митрополит на Соборната Црква Христова, за Архиепископот цетињски Амфилохиј!

Continue reading “Епископ стобиски и Местобљустител струмички Давид (Нинов): Митрополитот црногорско-приморски Амфилохиј – чувар на Соборноста на Црквата! (одговор на клеветите во песната „Амфилохиј“, во изведба на пејачот Горан Трајкоски)”

Епископ стобијски и Местобљуститељ струмички Давид (Нинов): Митрополит црногорско-приморски Амфилохије – чувар Саборности Цркве! (Одговор на клевете у песми „Амфилохиј“, у изведби певача Горана Трајкоског)

Истакнути музичар и певач Горан Трајкоски, на албуму музичке групе Мизар, насловљеном „Кобна убавина“ („Кобна лепота“), из 2004. године, отпевао је песму под насловом „Амфилохиј“. Од стране појединаца, песма је окарактерисана као „епска песма Мизара о српском Владици Амфилохију”, а народу се она нуди под мотом без расуђивања: „све за Македонију”; а под тим, ето, „свим”, подразумева се и продубљивање раскола на темељима клевета, које је поменути певач испевао о канонском Митрополиту Саборне Цркве Христове, о Архиепископу цетињском Амфилохију!

Continue reading “Епископ стобијски и Местобљуститељ струмички Давид (Нинов): Митрополит црногорско-приморски Амфилохије – чувар Саборности Цркве! (Одговор на клевете у песми „Амфилохиј“, у изведби певача Горана Трајкоског)”