Заедница на Љубовта (катихизис 2)

Катихизис за млади.

Кој е човекот? Што е Црквата?

Човекот е создание од разумна душа и прекрасно тело, кое ѝ служи на разумната душа – за да бидат храм на живототворната Троица. Човекот е украс на сите Божји созданија. Бог го дарувал со својот образ и му подарил моќ за живот вечен.

Continue reading “Заедница на Љубовта (катихизис 2)”

Несебична Љубов (катихизис 1)

Катихизис за млади.

Кој е Бог? Што е тоа вистинска вера? Каков е Бог?

Бог е Создател на сѐ видливо и невидливо, секаде присутен е, и, полн е со љубов за сите луѓе и сите созданија. Вистинската, Православна вера, ни ја открива големата тајна дека Бог е Троичен, дека е Пресвета Троица, Отец и Син и Дух Свети. Бездруго, тоа не се три Бога, туку само еден Бог, бидејќи трите божествени личности имаат една суштина. Само како приближна илустрација, можеме да го наведеме следниов пример и – вжештената топка на сонцето да ја претставиме како Отецот, зракот којшто излегува од неа како Синот, а светлината којашто се простира насекаде како Светиот Дух; значи, сосема е јасно дека суштината е една, а личностите се три. Преку зракот и светлината се премостува онтолошката провалија, којашто постоеше помеѓу Бога и човекот. Помеѓу Бога и човекот повеќе не постои бездна.

Continue reading “Несебична Љубов (катихизис 1)”

Велики Петок: на светите Христови страдања.

На Велики Петок, Кајафа Го испраќа Христос, заврзан, кај тогашниот управител на Јудеа, Понтиј Пилат. Овој, откако Го сослуша и откако двапати исповеда дека Христос не е виновен, сепак, за да им угоди на Јудејците, Го осуди Христа на смрт; и откако Го камшикуваше Владиката на сите, како да е некој побегнат роб, Го предаде да биде распнат.

Continue reading “Велики Петок: на светите Христови страдања.”

Велики Четврток: Тајната Вечера.

Денес си спомнуваме на: миењето на нозете на Апостолите, коешто го изврши Господ; на Тајната Вечера, т.е. како Господ нам ни ја пренесе Тајната на светата Евхаристија; на молитвата Господова кон Отецот; и, на предавството Јудино.

Continue reading “Велики Четврток: Тајната Вечера.”

Велика Среда: помазувањето на Христа со скапоцено миро.

Денес си спомнуваме на помазувањето со скапоценото миро, коешто врз главата Христова го излеа една жена блудница (Марко. 14. 3, 9). Исто така, ни се оприсутнува и свикувањето на синедрионот јудејски, т.е. нивниот висок суд, кој одлучи Христос да биде осуден, како и плановите на Јуда да го предаде Учителот.

Continue reading “Велика Среда: помазувањето на Христа со скапоцено миро.”