Епископ стобиски Давид: Клозетогледачите!

Откако претходно се договоривме, на 9 септември, оваа година, почитуваниот новинар Александар Чомовски дојде во нашиот манастир да снимиме „ТВ колумна“ за емисијата „Трилинг“, којашто се емитува на Телевизијата 24. Имав убава средба и пријатен разговор со Чомовски. Работата ја завршивме. На заминување ми беше речено дека исказот нема да подлежи на монтажа, а на 18 септември добив кратка порака со потврда дека снимениот материјал: „ќе оди интегрално“.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Клозетогледачите!”

Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ: Στο βιβλίο «Τέχνη και Αποκάλυψη» του Επισκόπου Στοβίων Δαβίδ, ο άνθρωπος καλείται να είναι συν-δημιουργός του κόσμου

Νέα έκδοση βιβλίου της Ιεράς Μητρόπολης Πολυανής και Κιλκισίου. Η Ιερά Μητρόπολη αυτή δημοσίευσε το βιβλίο του Επισκόπου Στοβίων και Τοποτηρητή Στρώμνιτσας κ. Δαβίδ, με τίτλο «Τέχνη και Αποκάλυψη».

Continue reading “Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ: Στο βιβλίο «Τέχνη και Αποκάλυψη» του Επισκόπου Στοβίων Δαβίδ, ο άνθρωπος καλείται να είναι συν-δημιουργός του κόσμου”

Епископ стобиски Давид: За доцноавгустовската светлина

I. Умните луѓе најдобронамерно истакнуваат дека, денес, демократијата не предизвикува само семантичка какофонија; туку, очигледно причинува и идеолошки мутанти, кои, со сопствената пословична, мисловна и вербална, недостаточност, се самопрогласуваат за алфа и омега; та, сите, кои се наоѓаат вон лажно патинираните, гипсени рамки на нивниот политички гоблен, ризикуваат да бидат прогласени за непријатели на демократијата. Веројатно оттука, Ален Бадју, денешната доминантна идеологија ќе ја именува: „демократски материјализам“, кој, очигледно, не е само облик на лошо владеење, туку првенствено претставува релативизирање на културата и криза на образованието на една држава. Зошто го посочувам реченово? Затоа што, не ретко, темнината на предочениов „демократски материјализам“, кој знае да поприми и религиозна димензија, на просечниот граѓанин му се сервира како – светлина! Но, штом оваа „светлина“, всушност, е темнина, тогаш колкава ли му е темнината (Матеј 6. 23)?! 

Continue reading “Епископ стобиски Давид: За доцноавгустовската светлина”

Ἐπίσκοπος Στοβίων καὶ Τοποτηρητὴς Στρώμνιτσας Δαβίδ: Καλλιέργεια τῆς ἀθανασίας

(πρόλογος τῆς δεύτερης ἔκδοσης τοῦ βιβλίου «Ἐλευθερία μέσα στὴν φυλακὴ» τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος καὶ Μητροπολίτου Σκοπίων κ.κ. Ἰωάννου),
ἐκδ. Ἱερὰ Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος 2020.

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος Ἰωάννης παρ’ ὅλες τὶς ταλαιπωρίες καὶ τὶς φυλακίσεις ὣς τὸ τέλος παρέμεινε πιστὸς στὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἀναφέρεται στὸν «Περὶ Αὐτονομίας» Τόμο τὸν ὁποῖο τὸν Μάιο τοῦ 2005 τὸ πανίερο Πατριαρχεῖο τοῦ Πὲτς κοινοποίησε στὴν Ὀρθόδοξη Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος. Ἡ προαναφερθεῖσα Ἱερὰ Παράδοση μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ Θεὸς ὑφίσταται ἐλεύθερος ὡς ἕνωση· καὶ ἀκόμα μᾶς διδάσκει ὅτι τὴν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐλεύθερη ἕνωση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεὸ οὔτε οἱ θύρες τῆς κολάσεως οὔτε οἱ θύρες τοῦ θανάτου δὲ θὰ ὑποτάξουν.

Continue reading “Ἐπίσκοπος Στοβίων καὶ Τοποτηρητὴς Στρώμνιτσας Δαβίδ: Καλλιέργεια τῆς ἀθανασίας”

Епископ стобиски Давид: Свештените Таинства – учество на створеното во нествореното

I. Во неговата „Мистагогија“, светиот Максим Исповедник предочува дека Црквата е икона на севкупниот свет, кој, од видливи и невидливи суштини, се состои. Согласно на овој израз, но и, воопшто, гледано од перспективата на Светото Писмо и Преданието, светот е создаден за да постои како Црква. Следствено, не е возможно да се применува расцепувачкото, разделувачкото согледување помеѓу Црквата и светот, ниту, пак, е возможна поделбата на свето и загадено.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Свештените Таинства – учество на створеното во нествореното”